Fundacja Muzyka Zakorzeniona powstała w Warszawie z inicjatywy Piotra Baczewskiego, od lat dokumentującego i popularyzującego muzykę tradycyjną polskiej wsi w żywym kontekście kulturowym.

Jesteśmy członkiem Forum Muzyki tradycyjnej – czyli ogólnopolskiego zrzeszenia organizacji i instytucji zajmujących się muzyką polskiej wsi.

Zrealizowane przez nas i naszego fundatora filmy (opublikowaliśmy ponad 550) można obejrzeć na kanałach youtube oraz vimeo.

Byliśmy współproducentem filmu o kapeli Dobrzeliniacy z Żychlina pt. „W drodze”. Zrealizowaliśmy także teledysk promujący ten film.

W 2017 roku stworzyliśmy atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy stronę o polskich dudach i dudziarzach.

www.dudziarze.pl.

Na przełomie 2017 i 2018 roku wspieraliśmy Dianę Szawłowską w tworzeniu strony poświęconej żywym tradycją muzycznym i rzemieślniczym na terenach między Radomiem, a Kielcami – wczoraj i dziś. Fundamentem na którym powstała strona było archiwum najwybitniejszego badacza Kielecczyzny – Piotra Gana.

www.archiwum-gana.pl