Fundacja Muzyka Zakorzeniona powstała w Warszawie z inicjatywy Piotra Baczewskiego od lat dokumentującego i popularyzującego muzykę tradycyjną polskiej wsi w żywym kontekście kulturowym. Fundację tworzą trzy osoby:

  • Piotr Baczewski (prezes zarządu) – filmujący fotograf, popularyzator muzyki tradycyjnej
  • Monika Gigier (wiceprezes) – etnolożka rozkochana w polskich i ukraińskich pieśniach
  • Karol Majerowski (członek zarządu) trębacz, dudziarz, realizator dźwięku i kompozytor

Celem działania Fundacji jest

  • dokumentowanie tradycyjnej kultury wiejskiej Polski, Europy Środkowo – Wschodniej i obszarów zamieszkanych przez Polaków,
  • działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki tradycyjnej, w szczególności tradycyjnej muzyki wiejskiej Polski i Europy Środkowo Wschodniej,
  • promowanie polskiej kultury tradycyjnej w Polsce oraz poza granicami RP, prezentacja kultury tradycyjnej innych narodów i kultur w Polsce, popularyzacja różnorodności kulturowej narodów i regionów europejskich,
  • ochrona dziedzictwa kulturalnego przez archiwizację, zabezpieczenie, zachowywanie, udostępnianie do celów naukowych i artystycznych oraz promowanie w kraju i za granicą unikalnych zbiorów dotyczących muzyki wiejskiej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej stanowiących własność Fundacji, zbiorów będących w depozycie Fundacji oraz archiwów prywatnych,

  • wspieranie społeczności lokalnych, których inicjatywy mają na celu zachowanie, utrwalenie i upowszechnienie ich dorobku kulturowego,

  • wszelkich innych przedsięwzięć związanych z kulturą, pobudzających rozwój uczestnictwa i aktywności w kulturze i edukacji kulturalnej

 

Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami z całej Polski zajmującymi się muzyką tradycyjną.

Zrealizowane przez nas i naszego fundatora filmy (opublikowaliśmy ponad 850) można obejrzeć na kanałach youtube oraz vimeo.

Jesteśmy współzałożycielem Forum Muzyki Tradycyjnej czyli ogólnopolskiego zrzeszenia organizacji i instytucji zajmujących się muzyką polskiej wsi.

W 2017 roku stworzyliśmy atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy stronę o polskich dudach i dudziarzach.

www.dudziarze.pl

Tworzymy stronę poświęconą żywym tradycjom muzycznym i rzemieślniczym na terenach między Radomiem, a Kielcami – wczoraj i dziś. Fundamentem na którym powstała strona było archiwum najwybitniejszego badacza Kielecczyzny – Piotra Gana.

www.archiwum-gana.pl